SUPPORT

Klicka Teamviewer, välj kör

klicka här och välj kör