SUPPORT

Nedan fjärrsupport klient laddas ner och används efter överenskommelse över telefon.
 
Klicka Teamviewer, välj kör

klicka här och välj kör