RUT-AVDRAG

IT-tjänster

Avdrag medges för installation, reparation och underhåll av

 1. data- och IT-utrustning, till exempel
 • persondatorer, läsplattor, smarttelefoner och spelkonsoler eller annan utrustning som är kopplad till internet
 • tv-apparater som har en data- eller smartfunktion och som kopplas in via bredband (ADSL, fiber eller trådlöst).
 1. tillhörande kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel
 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalbox, datorer, blu-rayspelare och Apple-tv som via bredband gör det möjligt att se på tv och ladda ner filmer m.m.
 1. dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation som till exempel
 • modem, routrar, samt Wi-Fi-utrustning
 • bredband, fiber- och nätverkskablar samt tillhörande uttag i anslutning till dessa
 • parabol- och TV-antenn avsedd för datatrafik och som kopplas upp mot internet
 1. arbete med felsökning av till exempel en dator och kanalsökning av en smart-tv
 2. enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med installation, reparation och underhåll av data och IT-utrustningen.

Inget avdrag medges för:

 • installation, reparation och underhåll av en tv-apparat som endast tar emot ljud och bild
 • installation och reparation av parabol- och TV-antenn vars enda syfte är att skicka tv-signaler samt tillhörande kabeldragning och inkoppling av uttag
 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Vem har rätt till rutavdrag?

Grundkravet för att din köpare ska kunna utnyttja rutavdraget är att arbetet måste vara utfört i köparens bostad.

Din köpare kan få rutavdrag för arbete som utförs i hans eller hennes förälders bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. En förälder kan inte få skattereduktion när han eller hon köper ruttjänster i en bostad som köparens barn bor i.

Det här räknas som bostad

Med bostad avses utrymme som köparen använder och äger helt eller till väsentlig del för boende inom EES-området. Till bostaden räknas också garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus, andelslägenhet eller stuga som din köpare hyr för kortare eller längre tid, räknas som bostad.

Som bostad räknas inte hotell, pensionat eller vandrarhem oavsett om köparen vistas där kortare eller längre tid. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång räknas inte heller som bostad.

Vid dubbel bosättning omfattas båda bostäderna av begreppet bostad.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Typ av skattereduktion Rutavdrag för dig under 65 år Max procent av arbetskostnaden 50 % Max per person och år 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång Max procent av arbetskostnaden 50 % Max per person och år 50 000 kr